Breaking News
Home / หนังสือราชการ / เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

 

 

 

รายละเอียด

>>> 1.ว4212 แจ้ง ศธจ

>>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 รายชื่อ คพท. 64 รอบ 1

>>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สป.ศธ.)

>>> 2.ว4313 แจ้ง สพท

>>> 3.4314 แจ้ง สศศ

 

เอกสารเพิ่มเติม

>>> คำชี้แจง

>>> ตัวอย่างแบบรายงานคพท.ปี 64 รอบที่ 1

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ที่ ศธ 04009/ว 3661 ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพ้ันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

ให้ข้าราชการทุก …