Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

 

 

 

รายละเอียด

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1564-2564 (นายสุชาติ ศศิภัทรกุล)

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1579-2564 (นายทินกร อินทะนาม)

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1580-2564 (นายเสกสรรค กอเฉ็ม)

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …