Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

 

 

 

รายละเอียด

>>> นักประชาสัมพันธ์

>>> นักวิชาการตรวจสอบภายใน

>>> เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …