Home / หนังสือราชการ / การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

 

 

 

รายละเอียด

>>> 1. เรียน ปลัดฯ

>>> 2. เรียน ศธจ

>>> 3. เรียน ผอ.สศศ

>>> 4. เรียน ผอ.สพท

>>> 5. รายชื่อฯ ทุน คพท. ปี 2564 รอบ 2