Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 2571 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธจ.)

ศธ 04009/ว 2571 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธจ.)

บัญชีรายชื่อหน่วยพัฒนาฯ

ว 2571 แจ้ง ศธจ. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 65

หน่วยพัฒนา สพม.ร้อยเอ็ด-จำนวนและบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย-จำนวนและบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

QR CODE หน่วยพัฒนา สพม.ร้อยเอ็ด

QR CODE หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย

About obeccenter@gmail.com

Check Also

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

    & …