Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร.

ประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร.

 

 

รายละเอียด

>>> รับโอน ขร

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

    & …