Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

รายละเอียด

>>> ประกาศ คุรุสภา

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อ :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

โทรศัพท์ 0 2280 1727