Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

 

 

รายละเอียด

>>> รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สศค

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4674 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

หนังสือ ว4674 ล …