Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 4381 ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ที่ ศธ 04009/ว 4381 ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แจ้ง สพท. และ สศศ. เรื่องซักซ้อมความเข้าใจฯ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5796 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น “PA Support Team “

    ร …