Home / หนังสือราชการ / ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

 

 

รายละเอียด

>>> ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 10 ส.ค. 65

>>> เอกสาร 1) รายชื่อ

>>> เอกสาร 2) สถานที่สอบ

>>> เอกสาร 3) ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ

>>> เอกสาร 4) แผนฯป้องกัน COVID-19

>>> คำร้องขอมีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

>>> ใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

02 288 5660-2