Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 5071 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565)

ศธ 04009/ว 5071 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565)

ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน