Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอแจ้งขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอแจ้งขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

 

 

 

 

รายละเอียด

>>> สศค