Home / หนังสือราชการ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สนข.

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สนข.

 

 

 

 

รายละเอียด

>>> สนข