Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7695 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7695 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

แจ้งสพท.-สศศ.ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย