Home / หนังสือราชการ / หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว296 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว296 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

>>> แนวทางการจัดทำข้อตกลงฯ ปี พ.ศ. 2566