Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 423 การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธ 04009/ว 423 การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน ผอ. สพท.

1.สำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง

2.รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

3.บัญชีตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

4.แบบรายงานผลการคัดเลือก