Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “สติมา สมาธิพา กายสบาย ใจสุข”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “สติมา สมาธิพา กายสบาย ใจสุข”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “สติมา สมาธิพา กายสบาย ใจสุข” โดยมี คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านธรรมะบำบัด และการเจริญภาวนา มอบความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมด้านสติ สมาธิ กาย ใจ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อมูลจาก:

 

https://www.facebook.com/pobec/posts/pfbid02Lxc8vxbnziw3wCG9VmK3VL6fduPA1WdEFwkT5w8ev3vqmzrgX7C8ZMfu3ZcKLCV9l

สพฐ. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากร “มาเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการพัฒนาจิต พัฒนาใจ ให้กายสบาย ใจสุขกันเถอะ”