Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 859 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ศธ 04009/ว 859 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูฯ