Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 3955 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ที่ ศธ 04009/ว 3955 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

มาตราการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ