Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 3670 การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 66)

ศธ 04009/ว 3670 การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 66)

ว 3670

สิ่งที่ส่งมาด้วย_แบบรายงานส่งคืนฯ