Home / หนังสือราชการ / เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ ที่สังกัด สพฐ.

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ ที่สังกัด สพฐ.

เนื่องจากเปลี่ยนเลขาธิการ กพฐ.จึงของดจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง เลขาธิการ กพฐ.

ติดต่อ:0816514742