Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 6470 การอนุมัติเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

ศธ 04009/ว 6470 การอนุมัติเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

การอนุมัติเป็นหน่วยเบิกจ่าย

1 ฟอร์มตัดโอน สพม. ตั้งใหม่ 20 เขต

2 ฟอร์มลงทะเบียน tokenkey. excel

3 แบบลงทะเบียนขอใช้-token-key