Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

 

รายละเอียด

>>> นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

>>> นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

>>> วิศวกรโยธาปฏิบัติการ