Home / หนังสือราชการ / ประกาศ สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ.

ประกาศ สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ1

เอกสารแนบท้ายประกาศ2

 

—————————————————

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ :

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

โทร . 02 288 5653 – 54