Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1161 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567