Home / หนังสือราชการ / การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

 

รายละเอียด

>>> แจ้ง สพท. และ สศศ. คัดเลือกฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567

>>> แบบรายงาน 1-5