Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 2431 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

ที่ ศธ 04009/ว 2431 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ