Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 2430 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ที่ ศธ 04009/ว 2430 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ