Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567