Home / หนังสือราชการ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียด :

>>>นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

>>>นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ