Home / พนักงานราชการทั่วไป

พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ เรื่องการกำหนดชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

1. ประกาศ สพฐ. ลว. 6 มิ.ย. 65 – การกำหนดตำแหน่งฯ

2. บัญชีชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่กำหนดในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

3. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม)

———————————————————-


 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

2. แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ

4. ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ฯ

5. ห้องสอบและสนามสอบ

6. แผนที่สนามสอบ

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

8. แผนที่สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

9. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง)

———————————————————-


ขอให้ สพท.และ สศศ. กรอกข้อมูลพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563