Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือ สพฐ. (ว7648ลว.25ธ.ค.62)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(ก)-ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แนวปฏิบัติ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

 

About กผอ. สพร.

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ