Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/04009/ว1927 ซักซ้อมการเลื่อนเงิรเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2563)

ที่ ศธ 04009/04009/ว1927 ซักซ้อมการเลื่อนเงิรเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2563)

ว1927

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …