Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ศธ 04009-ว 3654

คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1. แบบโรงเรียน 20 ก.ค. 63 สพฐ

2. แบบ สพท. 20 ก.ค. 63 สพฐ

3. แบบ พรก.และลูกจ้าง 20 ก.ค. 63 สพฐ