Breaking News
Home / หนังสือราชการ / (แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว 4605 หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนารอง ผอ.สพท.

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …