Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

ว4746

แบบฟอร์ม สพร. (คัดเลือก) 2

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …