Home / หนังสือราชการ / การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

 

ว5719 หนังสือแจ้งจัดสรร กษ 63 รอบ 2

1.บัญชีจัดสรร 63 รอบ 2

2.แบบรายงานข้อมูลฯ

3.แนวปฏิบัติ