Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

1.ว 6834 ศธจ

2.ว 6835 ผอ.สพท

สิ่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อว 0222.5-11919

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียดนักศึกษาทุน-ปี-63-สพฐ.รอบ-2-แจ้ง-กศจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการคัดเลือก

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สพฐ. ศธ 04009-2 …