Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

1.ว 6834 ศธจ

2.ว 6835 ผอ.สพท

สิ่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อว 0222.5-11919

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียดนักศึกษาทุน-ปี-63-สพฐ.รอบ-2-แจ้ง-กศจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการคัดเลือก

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …