Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)

ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)

ว 7255 เรียน ศธจ แจ้งการพัฒนา ผอ.รร. 63

ว 7254 เรียน สพท แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.รร. 63

 

-กำหนดการดำเนินการพัฒนาฯ ผอ.รร. 63แก้ไข

 

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 2

 

— รุ่นที่ 1 ตารางอบรมพัฒนา ผอ.รร. 63แก้ไข
–รุ่นที่ 2 ตารางอบรมพัฒนา ผอ.รร. 63แก้ไข

 

แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้เข้ารับการพัฒนา

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …