Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 4142 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ศธ 04009/ว 4142 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว 4142 และสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ สพฐ.

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …