Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5790 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5790 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว5790 สพท.-แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.ร.ร

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา รอง ผอ.ร.ร.1

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา รอง ผอ.ร.ร.2

บัญชีรายชื่อและ QR Coed หน่วยพัฒนา