Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5791 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งศึกษาธิการจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5791 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งศึกษาธิการจังหวัด)

ว5791 แจ้ง ศธจ. ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.ร.ร

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา รอง ผอ.ร.ร.1

จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา รอง ผอ.ร.ร.2

บัญชีรายชื่อและ QR Coed หน่วยพัฒนา