Breaking News
Home / หนังสือราชการ / แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

 

 

รายละเอียด

>>> แจ้ง สพท.ทุกเขต

>>> แจ้ง สศศ

>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

>>> คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับติดตามการดำเนินกา

>>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดสอบ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่   >>>    

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม

บท._แจ้งเวียนสำ …