Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การพิจาณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรีอนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

การพิจาณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรีอนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ว6299

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560

หนังสือแจ้ง ศธจ …