Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 

 

 

รายละเอียด

>>> ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1783 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลฯ