Home / หนังสือราชการ / สำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 04009/ว 2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2565)

สำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 04009/ว 2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2565)

เรียน สพท. ทุกเขต

หนังสือ ว2565

แบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย