Breaking News
Home / หนังสือราชการ / สำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 04009/ว 2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2565)

สำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 04009/ว 2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2565)

เรียน สพท. ทุกเขต

หนังสือ ว2565

แบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2909 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ด่วนที่สุด ที่ …