Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2890 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2890 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม

0. ว 2890

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(แก้ไข ครั้งที่ 1 24 พ.ค. 65 10.20 น. : สพป.บึงกาฬ ลำดับที่ 566-570, สพม.นครศรีธรรมราช ลำดับที่ 1600,1626)
(แก้ไข ครั้งที่ 2 30 พ.ค. 65 13.30 น. : สพม.นนทบุรี ลำดับที่ 52, สพม.ร้อยเอ็ด ลำดับที่ 295)

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(แก้ไข ครั้งที่ 1 20 พ.ค. 65 9.00 น. : สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลำดับที่ 12,13)
(แก้ไข ครั้งที่ 2 20 พ.ค. 65 11.40 น. : สพป.นครราชสีมา เขต 4 ลำดับที่ 263-265)
(แก้ไข ครั้งที่ 3 24 พ.ค. 65 10.20 น. : สพม.นครราชสีมา ลำดับที่ 231, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลำดับที่ 368)
(แก้ไข ครั้งที่ 4 24 พ.ค. 65 11.50 น. :  สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลำดับที่ 162)

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(แก้ไข ครั้งที่ 1 20 พ.ค. 65 10.00 น. : สพป.เลย เขต 3, สพป.พิษณุโลก เขต 1)
(แก้ไข ครั้งที่ 2 20 พ.ค. 65 11.40 น. : สพม.ขอนแก่น)