Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ประกาศสำนักนิติการ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม

บท._แจ้งเวียนสำ …