Home / หนังสือราชการ / สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

หนังสือสำรวจ 10 มิ.ย.65

แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง