Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

หนังสือแจ้ง ศธจ.

หนังสือแจ้ง สพท. 30 เขต

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4674 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

หนังสือ ว4674 ล …